fbpx

HTML, afkorting voor Hypertext Markup Language, is een opmaaktaal die wordt gebruikt voor het structureren en weergeven van inhoud op het internet. Het vormt de basis van bijna elke webpagina op het World Wide Web. HTML maakt gebruik van tags (ook wel elementen genoemd) om de verschillende elementen van een webpagina te definiëren en te markeren, zoals tekst, afbeeldingen, links, tabellen, formulieren en meer.

Met HTML kunnen ontwikkelaars de structuur van een webpagina beschrijven door middel van elementen zoals <html>, <head>, <body>, <header>, <footer>, <section>, <article>, <nav>, enzovoort. Deze elementen helpen bij het organiseren van de inhoud en bepalen hoe deze moet worden weergegeven in een webbrowser.

Elk HTML-element kan attributen bevatten om extra informatie te verstrekken over het element. Bijvoorbeeld, het <img> element wordt gebruikt om een afbeelding weer te geven en kan attributen bevatten zoals src (bron), alt (alternatieve tekst), width (breedte), enzovoort.

Hier is een eenvoudig voorbeeld van een HTML-pagina:

Wat Is Html
In het bovenstaande voorbeeld zie je het gebruik van verschillende HTML-elementen, zoals <html>, <head>, <body>, <h1>, <p>, <img>, en <a>. De tags en attributen samen vormen de structuur en inhoud van de webpagina. Het is belangrijk op te merken dat HTML verantwoordelijk is voor de structuur en semantiek van een webpagina, maar niet voor de visuele presentatie. Voor het bepalen van het uiterlijk en de stijl van een webpagina wordt vaak gebruik gemaakt van CSS (Cascading Style Sheets), een andere webtaal die samenwerkt met HTML.